info@ld.hr+385 98 312 983

Politika privatnosti

UVOD I OPĆA NAČELA - GDPR

DAVID d.o.o. (u daljnjem tekstu LD Real Estate) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U svojem se poslovanju LD Real Estate rukovodi temeljnim načelima zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR, što znači da podatke obrađuje zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.

Ako se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - LD Real Estate sa sjedištem u Novigradu, Ulica Josipa Broza Tita 2, djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka.

Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe agencije LD Real Estate (voditelj obrade) i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate na adresu: LD Real Estate, Ulica Josipa Broza Tita 2, 52466 Novigrad ili adresu e-pošte: info@ld.hr, odnosno na broj: +385 98 312 983.

KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

LD Real Estate obrađuje one osobne podatke koje prikuplja tijekom poslovnog odnosa kao što su: ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i slično. Za izvršenje poslovnih aktivnosti, a ukoliko je to neophodno i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

ZA KOJE SVRHE KORISTIMO OSOBNE PODATKE

LD Real Estate kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Osobne podatke koje prikupljamo o vama koristimo na sljedeće načine:

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR propisuje pravne osnove za zakonitu obradu osobnih podataka kako slijedi:

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

LD Real Estate se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

U sklopu svog poslovanja koristimo web aplikaciju za vođenje nekretnina.

VAŠA PRAVA PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA - GDPR

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR imate određena prava koja se odnose na vaše osobne podatke, kako slijedi:

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati na adresu: DAVID d.o.o., Ulica Josipa Broza Tita 2, 52466 Novigrad ili adresu e-pošte: info@ld.hr ili na broj telefona: +385 98 312 983.

KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI NADZORNO TIJELO

Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo - Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas

IZJAVA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Kolačići u vašem pregledniku omogućuju nam da osiguramo rad svih funkcija internetske stranice, da određene sadržaje prilagodimo posebno za vas i analizom posjeta stalno poboljšavamo internetsku stranicu. Osim toga, možete odlučiti da ne dopustite korištenje kolačića. U tom slučaju internetska stranica u vašem pregledniku neće učitati nijedan trajni kolačić osim vlastitih kolačića kojima analiziramo posjećenost internetske stranice te kolačića koji vam omogućuju da putem internetske stranice obavite rezervaciju. Ali time vam ne možemo jamčiti da ćete internetsku stranicu moći upotrebljavati u cijelosti. Internetska stranica upotrebljava elemente drugih ponuđača koji također koriste kolačiće.